Đổi bằng lái có mã QR để xác minh thật – giả từ 1 tháng 6

Đổi bằng lái xe hay cấp mới bằng lái ôtô từ 1 tháng 6 được cơ quan chức năng in mã hai chiều (QR) vào mặt sau để đọc. Với mã QR này, các tổ tuần tra kiểm soát giao thông và thanh tra giao thông sẽ kiểm tra nhanh thật giải. Việc giải mã […]

Continue Reading