Bán tải, xe tải không còn được coi là xe con từ 1/7

Bán tải và xe tải có khối lượng hàng chuyên chở dưới 950 kg sẽ được coi…

Liên Hệ Subaru Sài Gòn
Chat Với Subaru Sài Gòn