Bán tải, xe tải không còn được coi là xe con từ 1/7

Bán tải và xe tải có khối lượng hàng chuyên chở dưới 950 kg sẽ được coi là xe con. Theo như trong quy định cũ là xe dưới dưới 1,5 tấn. Bộ trưởng giao thông vận tải vừa mới ban hành quy chuẩn 41/2019 về báo hiệu đường bộ. Theo đó sẽ sửa đổi quy định về […]

Continue Reading